سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
خدایا! از نادانی ام به تو عذر می آورم و ازسوء رفتارم از تو طلب بخشش دارم . [امام سجاد علیه السلام]